Privacyverklaring

Meisje zonder werk is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op mijn website zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je vragen over jouw privacy? Stuur gerust een mail naar yorien@meisjezonderwerk.nl. Hieronder lees je mijn privacyverklaring.

Wie is Meisje zonder werk?

Meisje zonder werk is een eenmanszaak, volgens de KVK een expert in ‘schrijven en scheppende kunst’. Meisje zonder werk is opgericht door Yorien Stroosnijder. Ik lever de volgende diensten:

 • heldere vacatures
 • sollicitatiehulpmiddelen zoals cv’s, motivatiebrieven en online cv’s
 • e-books zoals Succesvol Solliciteren en Nooit Meer Werken
 • een maandelijkse gratis nieuwsbrief
 • gratis en betaalde blogs over solliciteren, werkloosheid en werken

Je kunt hier contact met me opnemen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Meisje zonder werk?

Meisje zonder werk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van één van de hierboven genoemde diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik, afhankelijk van je gedrag op deze website, verwerk:

 • Voornaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
Wat doe ik met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je denkt dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via yorien@meisjezonderwerk.nl, dan verwijder ik deze informatie zo spoedig mogelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Meisje zonder werk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van mijn maandelijkse nieuwsbrief
 • Het verzenden van gratis en betaalde e-books
 • Het gedrag van bezoekers wordt geanalyseerd om zo de content beter te laten afstemmen op het zoekgedrag en interesses van bezoekers
Geautomatiseerde besluitvorming

Meisje zonder werk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Meisje zonder werk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Meisje zonder werk verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Welke cookies of vergelijkbare technieken gebruik ik?

Meisje zonder werk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Meisje zonder werk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je vindt tevens onderaan de webpagina een balk waarin je je kunt aan- of afmelden voor cookies.

Hoe kun je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Meisje zonder werk. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar yorien@meisjezonderwerk.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Hoe beveilig en bescherm ik jouw persoonsgegevens?

Meisje zonder werk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Yorien via yorien@meisjezonderwerk.nl.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.