Nieuws

Werkloosheid in het eerste kwartaal van 2022

werkloosheid 2

De werkloosheid in het eerste kwartaal van 2022 is flink gedaald vergeleken met het eerste kwartaal van 2021. Er zijn ietsje meer vrouwen dan mannen werkloos, en de grootste groep werklozen is tussen de 15 en 25 jaar.


In 2021 was 4,8% van de beroepsbevolking werkloos. In 2022 is dat 3,6%. Een mooie daling van 1,2% dus. Dat verschilt zit ‘m vooral in dat meer jongeren tussen de 15 en 25 jaar aan het werk zijn. In 2022 is bij mannen in die leeftijdsgroep de werkloosheid met 4% gedaald en bij vrouwen met 2,6%. Daartegenover staat dat de werkloosheid bij mannen tussen 65 en 75 jaar wel gegroeid is met 3,4%. Bij vrouwen in die leeftijd is de werkloosheid juist gedaald.

Vrouwen vaker werkloos dan mannen, behalve tussen 15 en 25 jaar

In het eerste kwartaal van 2022 zijn er percentueel gezien meer vrouwen werkloos dan mannen. Dit is wel een klein verschil, 3,4% van de mannen tegenover 3,9% van de vrouwen. Alleen tussen 25 en 35 jaar zijn er iets meer mannen werkloos, 4% bij de mannen en 3,4% bij de vrouwen. In de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar zijn er procentueel gezien twee keer zoveel vrouwen werkloos als mannen, 1,5% tegenover 3,1%. Verder zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen klein.

Bron: CBS

113.000 werklozen erbij tijdens corona

Vanaf maart 2020 kregen Nederlanders te maken met maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het advies was thuisblijven en er kwam een ‘intelligente lockdown’. In de periode tussen het eerste kwartaal van 2020 en het tweede kwartaal van 2020 steeg het werkloosheidspercentage van 3,3% naar 3,8%. In het derde kwartaal zette de stijging door naar 4,3% met als hoogtepunt in het eerste kwartaal van 2021 4,8%. Daarna nam het cijfer weer af. Of deze stijging in werklozen alleen door corona en de genomen maatregelen is veroorzaakt, is niet afleidbaar uit deze cijfers. Het geeft wel een mooi beeld van hoe het werkloosheidspercentage zich heeft beweegt tijdens deze periode.

In 2022 minder ondernemers dan in 2019

Tot het vierde kwartaal van 2020 groeide het aantal ondernemers flink door tot het eerste kwartaal van 2021. Dan zijn er ‘ineens’ 110.000 zelfstandigen minder dan daarvoor. In het eerste kwartaal van 2022 zijn er 1.486.000 ondernemers, nog steeds 17.000 minder dan het vierde kwartaal van 2019.

Bron: Statline